Slider

Spachtel Massen

Stuko patinimi me bazë çimento, e përbërë nga filler me granulomeri të seleksioniuar dhe adetivë specialë për përdorim të jashtëm dhe të brendsh

Spachtel Finish

Stuko patinimi me bazë çimento, e përbërë nga filler me granulomeri të seleksioniuar dhe adetivë specialë për përdorim të brendshëm

Glatte Spachtel

Stuko patinimi për rifinitura me veti të shkëlqyera zmerilimi e cila ka punueshmëri të lehtë

Vox 707

Stuko patinimi e gatshme me bazë akrilike, e përbërë nga filler me granulometri të seleksioniuar dhe adetivë specialë për përdorim të brendshëm

Hansa Spachtel

Stuko me bazë uji, akrilik-silikon, gati për përdorim, e përshtatshme për stukim në sipërfaqe të brendshme

Rezultati 1 - 5 nga 11
Merrni te rejat dhe këshillat e fundit.