Slider

Holz Lasur

Antimolë me bazë solventi që ofron mbrojtjen dhe ngjyrosjen perfekte të drurit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Termidol

Antimolë industriale me përqëndrim të lartë me bazë uji

HolzZid

Antimolë me bazë uji që ofron mbrojtjen perfekte të drurit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Holz Protekt W20

Antimolë me bazë uji që ofron mbrojtjen dhe ngjyrosjen e sipërfaqeve të drurit për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

Eems W30 Gloss

Llak për dru me bazë uji që jep sipërfaqe me shkëlqim për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm

Rezultati 1 - 5 nga 16
Merrni te rejat dhe këshillat e fundit.