metalgrund_410_deutsch-color_779512019

Metalgrund 410

Astar antikorroziv me veti shumë të mira mbrojtëse të sipërfaqeve metalike ndaj korrozionit

450 ALL / copë
Paketimi
Sasia

Sasia

INFORMACIONE PËR PRODUKTIN

Karakteristikat e produktit
• Zmerilim i lehtë
• Mbrojtje ndaj korrozionit
• Mbulueshmëri e shkëlqyer
• Veti shumë të mira mbushjeje
• Punueshmëri dhe nivelim perfekt
• Ngjitje e fortë dhe tharje e shpejtë
• Ngjyrë gri, e kuqerremtë, blu dhe jeshile

Rekomandimet për përdorim
Rekomandohet të përdoret si astar mbi të gjitha sipërfaqet metalike që janë të destinuara për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Përdoret për lyerjen e konstruksioneve metalike që janë të destinuara për përdorim në ambiente industriale, si për shembull kapanone, konstruksione metalike etj.

Ruajtja
36 muaj, me kusht që kanaçet të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

Shënime
• Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5ºC.

Kërko skedën teknike

Merrni te rejat dhe këshillat e fundit.